Pravidla ochrany soukromí

Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) na webu Retrobatohy.cz (dále též „Web“), provozovaným správcem údajů Markétou Kuchařovou (IČ: 04323475, Hasova 3093, Praha 4, 143 00 zapsané dne 17.8. 2015 na Úřadu městské části Prahy 12 jako fyzická osoba podnikající, neplátce DPH) kontaktní e-mail: chci@retrobatohy.cz  (dále též „organizace“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti nás jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektů údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím on-line aktivit webu takto:

 •  Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
 • Web není určen k poskytování služeb či prodeji produktů osobám mladším 16 let.
 • Zpracováváme vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), též v souvislosti s vaším užitím Webu, obvykle jméno, příjmení, firma, fakturační a doručovací adresy, telefonní čísla, e-maily apod.. Pokud objednáváte přes e-shop, zapíše náš systém také Vaši IP adresu a ty cookies, bez kterých by e-shop nefungoval. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování. Tyto osobní údaje máme za účelem vaší registrace na e-shopu a/nebo přijetí/potvrzení/vyřízení/odeslání/fakturace/reklamace vaší objednávky a komunikace o ní a jiných našich produktech.

Proč vaše osobní data zpracováváme?

Osobní data zpracováváme za účelem prodeje zboží a marketingu. Osobní data zpracováváme také v případě internetových soutěží, při přihlášení k odběru newsletterů, stažení e-booku či vyplnění kontaktního formuláře. 

Vaše údaje využíváme například v těchto případech:

 • při realizaci objednávky (plnění smlouvy)
 • při zobrazování reklam na základě vašich zájmů (při remarketingu)
 • při analýze a měření využití našeho webu
 • při zlepšování kvality našich služeb
 • při zajištění bezpečnosti našich systému a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů
 • při analýze vašich preferencí
 • při soutěžích o naše produkty
 • při zasílání obchodních sdělení
 • při zodpovězení vašich dotazů

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme:

a) abychom mohli splnit smlouvu s vámi,

b) abychom mohli splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady či vést účetnictví,

c) protože jste nám sami udělili souhlas,

d) protože je v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje z vašich dřívějších objednávek na našem e-shopu dále zpracovávat pro účely zlepšování našich systémů, abychom Vám mohli dát vědět, co je nového ve světě našich produktů apod.

 • Zpracování osobních údajů tedy probíhá vždy pro konkrétní účely na základě jasných právních základů. Předáváme vaše údaje jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 ve smyslu Nařízení GDPR jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje (dále jen “OÚ”) v rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • doručovací adresu,
 • fakturační údaje (název společnosti, IČO, DIČ, čísla bankovních účtů),
 • údaje o vašich návštěvách na našich webových stránkách, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., také údaje o vašem chování v prostředí internetu

(dále jen „osobní údaje“),

 • údaje o realizovaných i zrušených platebních transakcích
 • veškerou realizovanou komunikaci
 • informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění můžete být požádán/a.

a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše údaje zpracováváme do odvolání souhlasu a v ostatních případech 5 let. Činíme tak s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH) a důkazní břemeno prokazující uskutečnění zdanitelného plnění, naplnění smlouvy apod.
 • Osobní údaje účastníků soutěží, zájemců o odběr novinek, zájemců o e-book aj. zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let. Osobní údaje ze souborů Cookie zpracováváme maximálně po dobu 5 let.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na této e-mailové adrese:chci@retrobatohy.cz

Poučení o vašich právech

 • Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem vašich osobních údajů, právo uplatnit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva u nás můžete uplatnit nejvhodněji na e-mailové adrese chci@retrobatohy.cz

V jakém případě zpracováváme osobní data bez vašeho souhlasu?

Zpracovávat vaše osobní data můžeme bez vašeho souhlasu v těchto případech:

 • V okamžiku, kdy si objednáte některý z našich produktů nebo služeb, zpracováváme vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy.
 • V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
 • V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Způsob komunikace

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím:

 • e-mailu
 • telefonu
 • chatu (tawk.to)
 • sociálních sítí

Zabezpečení

K šifrování údajů během jejich přenosu mezi servery a klienty používáme technologii Secure Socket Layer (SSL). Pravděpodobnost odposlechu spojení se tak snižuje na minimum. Čísla platebních karet či jiné velmi citlivé informace podobného charakteru na našich serverech neuchováváme vůbec, hesla sloužící k přihlášení do našeho eshopu uchováváme pouze v hashované podobě, takže fakticky neznáme jejich konkrétní znění a nelze je tak ani přímo zcizit. Data o našich klientech jsou uchovávána na šifrovaných úložištích, která máme plně pod kontrolou a nachází se na území České republiky.

Další informace

 • V případě, že jste u nás uskutečnili v minulosti objednávku, je náš systém schopen rozpoznat vaši opětovnou návštěvu webu a pokud hledáte něco dalšího, dovolujeme si vás kontaktovat s radou nebo zvýhodněním jako našeho stálého zákazníka.
 • V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.

Účely zpracování osobních údajů

Jako správce osobních údajů vám níže v textu označujeme účel zpracování osobních údajů, text bez ztučnění označuje právní základ, jež je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR, tedy, že takové zpracování je zákonné. Níže uvedené platí pro veškerá zpracování, jež jako správce osobních údajů provádíme, s výjimkou zpracování ve věci našich zaměstnanců.

Právní základy zpracování osobních údajů, tedy aby zpracování osobních údajů bylo zákonné, jsou následující:

a) výslovný (svobodný a konkrétní) souhlas subjektu údajů, což znamená, že subjekt údajů nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, který může kdykoliv odvolat,
b) splnění smlouvy, což znamená, že musíme mít osobní údaje odběratele, dodavatelé či jiného smluvního partnera, aby z naší strany bylo možné splnit smlouvu (objednávku), osobní údaje jsou zapotřebí, aby bylo možné Vám zboží doručit, službu poskytnout tomu, kdo si ji objednal apod.,
c) splnění (zákonné) povinnosti – zahrnuje zpracování, které nám ukládá zákon, tedy např. že musíme vystavit účetní/daňový doklad, že musíme evidovat žádost, kterou u nás podáte a jak jsme ji vyřídili apod.,
d) ochrana životně důležitých zájmů – tato zpracování se nás obecně netýkají,
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci – tato zpracování se nás obecně netýkají, 
f) oprávněný zájem (správce), to je množina všech zpracování, která můžeme provádět v našem zájmu, nikoliv však výslovně na Váš úkor. Tedy např. je v našem oprávněném zájmu mít na našem webu funkční cookies, které zapisují vaše chování, aby web správně fungoval a zobrazoval vám to, co hledáte, bez funkčních cookies by nebylo možné; bez toho, abychom sbírali analytické cookies bychom nemohli provádět statistiky, které nám říkají, jak máme pro vás náš web udělat uživatelsky přívětivější nebo i bezpečnější.

Odběratelé

1. Objednávka: její nedokončení/přijetí/potvrzení/zpracování/vyřízení/reklamace včetně souvisejících operací, s výjimkou fakturace: plnění smlouvy
2. Ostatní odběratelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
3. Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za odběratele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
4. Cookies funkční: oprávněný zájem správce – zajištění funkčnosti webu
5. Administrace systémů webu a jiných software: oprávněný zájem správce – správa systémů a interní operace, např. řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení a pro účely průzkumů zajištění bezpečnosti platforem organizace a zlepšování jejich parametrů.
6. Cookies analytické: oprávněný zájem správce – zajištění a testování uživatelské přívětivosti webu, včetně měření a optimalizace výkonů webu
7. Kontaktování stávajících zákazníků, kteří udělali objednávku při další návštěvě webu – oprávněný zájem správce.
8. Statistická zpracování webu a jiných software: oprávněný zájem správce – zajištění a testování uživatelské přívětivosti webu, včetně měření jeho výkonů, tj. měření a optimalizace výkonů webu
9. Cookies marketingové: souhlas subjektu údajů
10. Zasílání obchodních sdělení správce, jež se věcně váže k historii objednávek: oprávněný zájem správce – tzv. zákaznická výjimka dle recitálu 47 GDPR
11. Zasílání jiných obchodních správce anebo ve prospěch jiného správce: souhlas subjektu údajů

Dodavatelé

12. Dodavatelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
13. Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za dodavatele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
14. Smlouvy a jejich plnění s jinými třetími osobami: plnění smlouvy
15. Zpracování osobních údajů z jednostranných jednání třetích osob: oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem

Společné a ostatní

16. Zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za sebe či třetí osoby (včetně orgánů veřejné moci), odlišných od dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a jejich zástupců v jiných právních vztazích: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem
17. Komunikace/korespondence prostřednictvím elektronických i listinných komunikačních prostředků: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem, jež souvisí s konkrétním právním postavením správce, zpravidla ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků anebo jiný obdobný oprávněný zájem
18. Vedení účetnictví a výkaznictví k DPH: plnění zákonné povinnosti.
19. Zpracování osobních údajů z procesních řízení: splnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
20. Zpracování při uplatnění práv subjektů údajů: splnění zákonné povinnosti

Zpracovateli organizace jsou:

a) provozovatelé poštovních a kurýrních služeb,
b) poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní, technické, organizační, ekonomické, podnikatelské, auditorské, znalecké, tlumočnické, daňového poradenství apod.),
c) provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb,
d) provozovatelé služeb kompletace a balení objednávek,
e) provozovatelé platforem sociálních sítí, které subjektu mohou poskytovat připojovací služby, např. připojení z platforem sociálních sítí na platformy organizace,
f) provozovatelé jiných obchodních platforem, jež mohou prostřednictvím platforem organizace inzerovat své produkty a služby a u nichž se subjekt může rozhodnout k registraci, bez ohledu na rozsah obchodní vazby takového provozovatele a organizace,
g) marketingové agentury a jiné subjekty, které pomáhají s prodejností produktů a služeb organizace,
h) provozovatelé jiných webů, kteří inzerují produkty a služby organizace na svých webech,
i) pojišťovny, poskytovatelé platebních služeb, služeb ověřování identity, poskytovatelé kreditních služeb apod.,
j) poskytovatelé jiných technických služeb organizaci,
a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé, výhradně však při splnění některé z následujících podmínek:
a) je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokoliv ujednání, které organizace se subjektem uzavřela (např. kompletace objednávky a její zabalení, odeslání balíku prostřednictvím kurýrní služby, zpracování bankovního převodu apod.),
b) jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a),
c) jako součást systému hodnocení organizace či subjektu (např. www.heureka.cz),
d) za účelem užití analytických informací, též ve spolupráci kooperaci s poskytovateli vyhledávacích služeb, kteří organizaci pomáhají při zlepšování a optimalizaci jejich platforem (např. Google Analytics),
e) je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí);
f) při distribuci části našich platforem pro zobrazení na webech obchodních partnerů organizace,
g) je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby organizace mohla patřičně reagovat na nároky vůči organizaci, při soudním řízením, při prosazování jakýchkoliv ujednání s uživateli či členy organizace, v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, v rámci ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti v organizaci, jejích uživatelů či členů anebo jiných osob.

Využití cookies na webu Retrobatohy.cz

Co je cookie a k čemu se používá?

Cookie je malý soubor, který váš internetový prohlížeč čte nebo ukládá na Vaše koncové zařízení. Tedy na Váš počítač, notebook nebo telefon. Cookies zajišťují to, že internetová stránka je schopna zapamatovat si Vaše volby a stránku Vám tak zobrazovat efektivněji.Do cookies se například ukládá informace o tom, jaké zboží jste vložili do košíku (jinak by bylo nutné být přihlášený), nebo informace o tom, jak si přejete řadit zboží v kategoriích. Zda podle abecedy nebo podle ceny a řadu dalších věcí.

Podle účelu dělíme používané cookies do následujících kategorií:

a) Nezbytně nutné cookies vám umožní pohyb po webové stránce a využití jejích základních funkcí. Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, jako je například přihlášení se do zabezpečené části naší webové stránky. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití této webové stránky.

b) Funkční cookies se používají, abychom Vás rozpoznali, když opětovně navštívíte naši webovou stránku a umožňují nám nabídnout Vám vylepšené a personalizované funkce jako například uvítání jménem a zapamatování Vašich preferencí (např. Váš výběr jazyka nebo oblasti). Tyto cookies sbírají anonymizované informace a nemohou sledovat Váš pohyb na jiných webových stránkách. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 5 let.

c) Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování webové stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Doba platnosti těchto cookies je maximalně 2 roky.

d) Reklamní a cílené cookies zaznamenávají Vaše návštěvy na naší webové stránce, stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace používáme, abychom Vám dodali reklamy, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantní. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte, a měření efektivity reklamních kampaní. Za tímto účelem můžeme sdělit tyto informace i třetím osobám (jako jsou zadavatelé reklamy). Pro užívání těchto cookies potřebujeme váš souhlas. Vaše preference ve vztahu k reklamním a cíleným cookies si můžete kdykoli nastavit v internetovém prohlížeči, jak je popsáno níže. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky.

e) Použití cookies třetích stran
Web
Retrobatohy.cz využívá služeb třetích stran, aby zjistila, jak užíváte tuto webovou stránku a mohla optimalizovat vaši uživatelskou zkušenost a nabízet vám reklamy mimo tuto stránku. Tyto třetí strany (zejména reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb, jako jsou služby analyzující návštěvnost webu) mohou rovněž využívat cookies, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.

Nepřejete si ukládat cookies?

Svůj souhlas  s užíváním cookies můžete kdykoli odvolat. Pro tyto účely si prosím přečtěte následující ustanovení:

Změna nastavení internetového prohlížeče:

Pokud si přejete vymazat cookies uložené na vašem zařízení a nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby nepřijímal cookies, můžete tak učinit v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Nastavení cookies můžete nalézt v záložce «Možnosti», «Nástroje» nebo «Nastavení» internetového prohlížeče, který používáte k návštěvě této webové stránky. Různé prohlížeče ale mohou používat různé prostředky k deaktivování cookies.

Pro více informací prosím prostudujte na následující odkazy:

Dovolujeme si vás upozornit, že pokud nastavením internetového prohlížeče odmítnete užívání a ukládání cookies ve svém počítači, budete moci užívat naši webovou stránku i nadále, některé možnosti a funkce však nemusí fungovat správně.

Informace o používaných cookies

 

Kategorie cookies Odkaz na stránku s více informacemi
Analytické nebo výkonnostní cookies Google Analytics
Cílené a reklamní cookies Tawk.to

Facebook

Google Adwords 

Máte dotaz? Neváhejte se na nás obrátit

V případě dotazů ohledně použití cookies nás prosím kontaktujte na e-mailu chci@retrobatohy.cz chci rádi vám poskytneme bližší informace.